Argument

GET /api/site/:SITE_ID/argument
list all arguments for a site

GET /api/site/:SITE_ID/idea/:IDEA_ID/argument
list all arguments for one idea

GET /api/site/:SITE_ID/idea/:IDEA_ID/argument?sentiment=for?sentiment=for&withUserVote=1&withVoteCount=1
list all arguments for one idea where sentiment is 'for'
include the number of votes on this argument
include whether or not the current userr has voted

GET /api/site/:SITE_ID/idea/:IDEA_ID/argument/:ARG_ID
view one argument

POST /api/site/:SITE_ID/idea/:IDEA_ID/argument
create an argument

PUT /api/site/:SITE_ID/idea/:IDEA_ID/argument/:ARG_ID
update one argument

POST /api/site/:SITE_ID/idea/:IDEA_ID/argument/:ARG_ID/vote
toggle the current users vote for this argument

DELETE /api/site/:SITE_ID/idea/:IDEA_ID/argument/:ARG_ID
delete one argument

GET request zijn public, de anderen alleen voor admin en de eigenaar

TODO

Algemeen TODO