Email

De API stuurt verschillende typen email.

E-mail configuratie per site

Het is mogelijk om de transporter methode (SMTP of sendgrid) en de bijbehorende configuratie aan te passen per site.

Configuratie

Configureren kan via de site.config

Voor SMTP:

{
  "config": {
    "mail": {
      "method": "smtp",
      "transport": {
        "smtp": {
          "pool": false,
          "direct": false,
          "port": 465,
          "host": "SERVER.ADDRESS",
          "requireSSL": true,
          "name": "Mailgun",
          "auth": {
            "user": "EMAIL@ADDRESS",
            "pass": "WACHTWOORD"
          }
        }      
      }
    }
  }
}

Voor Sendgrid:

{
  "config": {
    "mail": {
      "method": "sendgrid",
      "transport": {
        "sendgrid": {
          "auth": {
            "api_user": "SENDGRID_USERNAME",          
            "api_key": "SENDGRID_PASSWORD",          
          }
        }      
      }
    }
  }
}

Feedback bij het insturen van een plan

Bij het aanmaken van een nieuwe inzending krijgt de inzender een email.

Configuratie

Configureren kan via de site.config

{
 "config": {
  "cms": {
   "url": "URL VAN DE WEBSITE"
  },
  "ideas": {
   "feedbackEmail": {
    "from": "NAAM <EMAIL@ADDRESS>",
    "subject": "ONDERWERP",
    "inzendingPath": "/PATH/NAAR/INGEDIEND/PLAN/[[ideaId]]",
    "template": "Beste {{user.fullName | default('indiener')}},<br/><br/>Bedankt voor je <a href=\"{{inzendingURL}}\">inzending</a>.<br/><br/>Groeten van het Project Team",
    "attachments": [{ filename: "FILENAME1", "cid": "CID1" }, { filename: "FILENAME2", "cid": "CID2" }]
   }
  }
 }
}

Template is een nunjucks template - zie later in deze pagina. Daar zijn de volgende variabelen beschikbaar:

user: het user object van de inzender
idea: het idea object van de nieuwe inzending
HOSTNAME: site.config.cms.hostname,
SITENAME: site.title,
URL: site.config.cms.url,
EMAIL: from adres (email only),
inzendingURL: site.config.cms.url + site.config.ideas.feedbackEmail.inzendingPath.replace(/[[ideaId]]/, idea.id),

TODO
Misschien een config optie om dit uit te zetten?
Inline images?

Notificaties

Notificaties worden verstuurd met elk nieuw plan, en periodiek met nieuwe reacties

Configuratie

Configureren kan via de site.config

{
 "config": {
  "notifications": {
   "from": "NAAM <EMAIL@ADDRESS>",
   "to": "NAAM <EMAIL@ADDRESS>",
   "inzendingPath": "/PATH/NAAR/INGEDIEND/PLAN/[[ideaId]]",
   "template": "{% if data.idea %}{% for idea in data.idea %}{{idea.title}}{% endfor %}{% endif %}{% if data.argument %}{% for arg in data.argument %}{{arg.description | nl2br | safe}}{% endfor %}{% endif %}",
    "attachments": [{ filename: "FILENAME1", "cid": "CID1" }, { filename: "FILENAME2", "cid": "CID2" }]
  }
 }
}

Template is een nunjucks template - zie later in deze pagina. Daar zijn de volgende variabelen beschikbaar:

data.idea: een array van idea objecten, met de user included, en een inzendingURL per idea
data.argument: een array van argument objecten, met de user en idea included
HOSTNAME: site.config.cms.hostname
SITENAME: site.title
URL: site.config.cms.url

TODO
Misschien een config optie om dit uit te zetten?
Misschien een config optie om de frequentie te bepalen?
configureerbaar?
Subject configureerbaar?
Aparte templates voor ideas en arguments?
Inline images?

Bevestig een nieuwsbrief aanmedling

Bij het inschrijven voor de nieuwsbrief krijgt de gebruiker een email ter bevestiging. Zie ook Newsletter Signup.

Configuratie

{
 "config": {
  "newslettersignup": {
   "isActive": true,
   "confirmationEmail": {
    "url": "URL/[[token]]",
    "from": "NAAM <EMAIL@ADDRESS>",
    "subject": "ONDERWERP",
    "template": "Klik op de link om te bevestigen: {{confirmationUrl}}",
    "attachments": [{ filename: "FILENAME1", "cid": "CID1" }, { filename: "FILENAME2", "cid": "CID2" }]
   }
  }
 }
}

Template is een nunjucks template - zie later in deze pagina. Daar zijn de volgende variabelen beschikbaar:

HOSTNAME: site.config.cms.hostname
SITENAME: site.title
URL: site.config.cms.url
EMAIL: from adres (email only),
confirmationUrl: de url waarop iemand kan bevestigen

Ik ga er vanuit dat je bevestigen en afmelden via de frontend doet, en dat daarvandaan een post request naar de API wordt gestuurd. Een directe link naar de API zou ook kunnen met een doorverwijzing naar de frontend; als je dat wilt moet je het even zeggen en bouw ik daar extra endpoints voor.

Nunjucks templates

De email wordt opgemaakt met nunjucks; alle beschreven vars kunnen dus met nujucks syntax worden geinclude.
Daarnaast kun je naar attachments verwijzen. Die worden verondersteld in de dir INSTALLDIR/email/uploads/ te staan.

TODO

Er is nog geen upload mechanisme; momenteel moet je attachments met de hand in de uploads dir plaatsen.