Idea

Inhoud

Endpoints
ExtraData
ToDo

Endpoints

GET /api/site/:SITE_ID/idea/
list all ideas

POST /api/site/:SITE_ID/idea/
create an idea

GET /api/site/:SITE_ID/idea/:IDEA_ID
view one idea

PUT /api/site/:SITE_ID/idea/:IDEA_ID
update one idea

DELETE /api/site/:SITE_ID/idea/:IDEA_ID
delete one idea

GET request zijn public, POST is alleen toegankelijk voor admin, de anderen alleen voor admin en de eigenaar

Je kunt aan de GETs query parameters meegeven. Die werken als scopes voor Sequelize; dat komt uit de bestaande app. Bestaande scopes zijn:

selectRunning
includeArguments
includeMeeting
includePosterImage
includeUser
includeVoteCount
includeUserVote

extraData

ideas hebben een extraData veld dat een JSON object bevat. De toegestane waarden daarin worden gedefinieerd in de config van de API van de site.

Ondersteunde veldtypen:
boolean
int
string
arrayOfStrings
enum
object

Object is een special geval; dat verondersteld een subset van definities (zie voorbeeld). Die worden dan recursief gechecked.

Het verwijderen van velden doe je door ze mee te sturen met de waarde null.

extraDataMustBeDefined

Teneinde hier niet direct een breaking change van te maken kent de siteconfig een (tijdelijk en dus deprecated) veld extraDataMustBeDefined. De default daarvan is nu false.

Die zou voor nieuwe sites naar true moeten worden gezet. Voor bestaande eigenlijk ook. En als we dan denken dat het overal goed staat zoyu de default waarde van dit veld naaar true moeten, of nog beter: het zou er helemaal uitgehaald moeten worden.

Voorbeelden

Voorbeeld definitie:

 "config": {
  "ideas": {
   "extraData": {
    "zomaar": {
     "type": "object",
     "subset": {
      "zomaar sub1": {
       "type": "string",
       "allowNull": true
      },
      "zomaar sub2": {
       "type": "boolean",
       "allowNull": true
      }
     },
     "allowNull": false
    },
    "images": {
     "type": "arrayOfStrings",
     "allowNull": true
    },
    "gebied": {
     "type": "enum",
     "values": [
      "Oud-West",
      "Bos en Lommer",
      "De Baarsjes",
      "Westerpark",
      "West Algemeen"
     ],
     "allowNull": false,
    }
   }
  }
 }

Dat zou dan deze voorbeeld data ondersteunen:

 "extraData": {
  "zomaar": {
   "zomaar sub1": "Boe",
   "zomaar sub2": true
  },
  "gebied": "De Baarsjes",
  "images": [
   "https://image-server.staging.openstadsdeel.nl/image/kleine-wereld-6428.jpg"
  ]
 }

TODO