Site

GET /api/site/
list all sites

POST /api/site/
create a site

GET /api/site/:SITE_ID
view one site

PUT /api/site/:SITE_ID
update one site

DELETE /api/site/:SITE_ID
delete one site

GET request zijn public, de anderen alleen toegankelijk voor admin

config

Sites hebben een veld config. Dat is een json veld.

Uiteindelijk zal de API alleen config vars opslaan die zijn gedefineerd. Voor nu accpeteert hij alles om ontwikkelwerk eenvoudiger te maken.

De gedefinieerde config wordt nog wel gebruikt voor defaults etc. Die ziet er nu zo uit (maar dat is volgende week vast weer anders):

{
 "config": {
  "allowedDomains": {
   "type": "arrayOfStrings",
   "default": [
    "https://openstad-api.amsterdam.nl"
   ]
  },
  "basicAuth": {
   "type": "object",
   "subset": {
    "active": {
     "type": "boolean",
     "default": false
    },
    "user": {
     "type": "string",
     "default": "openstad"
    },
    "password": {
     "type": "string",
     "default": "LqKNcKC7"
    }
   }
  },
  "cms": {
   "type": "object",
   "subset": {
    "dbName": {
     "type": "string",
     "default": "domainname-id"
    },
    "widgetDisplaySettings": {
     "type": "object",
     "subset": {
       "beta": {
        "type": "boolean",
        "default": false
       },
       "deprecated": {
        "type": "boolean",
        "default": false
       },
       "visibleWidgets": {
        "type": "arrayOfStrings",
        "default": []
       }
      }
     }
    },
    "url": {
     "type": "string",
     "default": "https://openstad-api.amsterdam.nl"
    },
    "hostname": {
     "type": "string",
     "default": "openstad-api.amsterdam.nl"
    },
    "after-login-redirect-uri": {
     "type": "string",
     "default": "/oauth/login?jwt=[[jwt]]"
    }
   }
  },
  "notifications": {
   "type": "object",
   "subset": {
    "from": {
     "type": "string",
     "default": "EMAIL@NOT.DEFINED"
    },
    "to": {
     "type": "string",
     "default": "EMAIL@NOT.DEFINED"
    }
   }
  },
  "email": {
   "type": "object",
   "subset": {
    "siteaddress": {
     "type": "string",
     "default": "EMAIL@NOT.DEFINED"
    },
    "thankyoumail": {
     "type": "object",
     "subset": {
      "from": {
       "type": "string",
       "default": "EMAIL@NOT.DEFINED"
      }
     }
    }
   }
  },
  "oauth": {
   "type": "objectsInObject",
   "subset": {
    "auth-server-url": {
     "type": "string"
    },
    "auth-client-id": {
     "type": "string"
    },
    "auth-client-secret": {
     "type": "string"
    },
    "auth-server-login-path": {
     "type": "string"
    },
    "auth-server-exchange-code-path": {
     "type": "string"
    },
    "auth-server-get-user-path": {
     "type": "string"
    },
    "auth-server-logout-path": {
     "type": "string"
    },
    "after-login-redirect-uri": {
     "type": "string"
    }
   }
  },
  "ideas": {
   "type": "object",
   "subset": {
    "canAddNewIdeas": {
     "type": "boolean",
     "default": true
    },
    "feedbackEmail": {
     "from": {
      "type": "string",
      "default": "EMAIL@NOT.DEFINED"
     },
     "subject": {
      "type": "string"
     },
     "inzendingPath": {
      "type": "string",
      "default": "/PATH/TO/PLAN/[[ideaId]]"
     },
     "template": {
      "type": "string"
     }
    }
   }
  },
  "arguments": {
   "type": "object",
   "subset": {
    "new": {
     "type": "object",
     "subset": {
      "anonymous": {
       "type": "object",
       "subset": {
        "redirect": {
         "type": "string",
         "default": null
        },
        "notAllowedMessage": {
         "type": "string",
         "default": null
        }
       }
      },
      "showFields": {
       "type": "arrayOfStrings",
       "default": [
        "zipCode",
        "nickName"
       ]
      }
     }
    }
   }
  },
  "votes": {
   "type": "object",
   "subset": {
    "isViewable": {
     "type": "boolean",
     "default": false
    },
    "isActive": {
     "type": "boolean",
     "default": null
    },
    "isActiveFrom": {
     "type": "string"
    },
    "isActiveTo": {
     "type": "string"
    },
    "requiredUserRole": {
     "type": "string",
     "default": "member"
    },
    "mustConfirm": {
     "type": "boolean",
     "default": false
    },
    "withExisting": {
     "type": "enum",
     "values": [
      "error",
      "replace"
     ],
     "default": "error"
    },
    "voteType": {
     "type": "enum",
     "values": [
      "likes",
      "count",
      "budgeting"
     ],
     "default": "likes"
    },
    "maxIdeas": {
     "type": "int"
    },
    "minIdeas": {
     "type": "int"
    },
    "minBudget": {
     "type": "int"
    },
    "maxBudget": {
     "type": "int"
    }
   }
  },
  "newslettersignup": {
   "type": "object",
   "subset": {
    "isActive": {
     "type": "boolean",
     "default": false
    },
    "confirmationEmail": {
     "type": "object",
     "subset": {
      "from": {
       "type": "string",
       "default": "EMAIL@NOT.DEFINED"
      },
      "subject": {
       "type": "string"
      },
      "url": {
       "type": "string",
       "default": "/PATH/TO/CONFIRMATION/[[token]]"
      },
      "template": {
       "type": "string"
      }
     }
    }
   }
  },
  "ignoreBruteForce": {
   "type": "arrayOfStrings",
   "default": []
  }
 }
}

TODO