Stats

Beschrijving

Endpoints voor numerieke informatie

Dit gebruikt directe queries op de DB, dus zonder sequelize.

Endpoints

Ideas

GET :HOSTNAME/stats/site/:SITE_ID/idea/total

Aantal ideeen.

Votes

Alleen zichtbaar als site.config.votes.isViewable waar is. Of als je admin bent.

GET :HOSTNAME/stats/site/:SITE_ID/vote/total
GET :HOSTNAME/stats/site/:SITE_ID/vote/total?opionion=yes

Aantal stemmen.

GET :HOSTNAME/stats/site/:SITE_ID/vote/no-of-users

Aantal gebruikers dat heeft gestemd.