Vote

GET /api/site/:SITE_ID/vote
List all votes for a site
Query params: ideaId, userId, opinion

POST /api/site/:SITE_ID/vote
Create or update votes

opinion is optioneel

Voor voteType 'count' or 'budgeting' vervangt de nieuwe stem de oude, over multiple records dus.
Alleen als dat mag, natuurlijk. Zie config.votes.withExisting.

voteType 'likes' werkt als een toggle: stuur je een stem op die al bestaat da wordt die verwijderd. Dit is backwards compatible met stemvan.

Payload:

[
 {
  "ideaId": 7,
  "opinion": "yes"
 },
 {
  "ideaId": 8,
  "opinion": "yes"
 },
 {
  "ideaId": 9,
  "opinion": "yes"
 },
 {
  "ideaId": 10,
  "opinion": "yes"
 }
]

of 1 stem:

{
 "ideaId": 7,
 "opinion": "yes"
}

TODO
Er moet nog een eindpunt komen voor het confirmen van votes

Configuratie

We hebben momenteel:

Om dat te facliteren bestaan de volgende settings in de site configuratie (de eerste waarde is steeds de default):

isViewable: false | true

Mag het stem resultaat worden getoond.

isActiveFrom: "ISODate" en isActiveTo: "ISODate"

Van waneer tot waneer kan er gestemd worden. Buiten deze data is het stemmen gesloten.
De waarde van isActive overruled dit. Anders gezegd: dit werkt alleen als isActive null is.

isActive: null | false | true

Kan er gestemd worden. Deze parameter overruled de from-to dates hierboven.

requiredUserRole: "member" | "anonymous"

'anonymous' is de stemvan variant: we willen van gebruikers alleen een postcode weten. Deze variant is nog niet geimplementeerd.

mustConfirm: false | true

Nog niet geimplementeerd

De stem van een gebruiker is pas geldig als die is bevestigd via email.

withExisting: "error" | "replace"

Als een gebruiker die stemt al eens eerder heeft gestemd dan kan zijn stem worden overschreven of er kan een error worden gegenererd

Deze config var heeft geen invloed op voteType 'likes'.

voteType: 'likes' | 'count' | 'budgeting'

voteTypes 'budgeting' en 'count' komen uit westbegroot en molenwijk
'likes' is de variant voor stemvan

maxIdeas, minIdeas, minBudget, maxBudget

Deze waarden gelden bij voteType 'count' resp. 'budgeting', en bepalen de marges voor de ingebrachte stem.

Voorbeeld configuraties

Westbegroot ideeenfase

{
  "isActive": true,
  "voteType": "likes",
  "isViewable": true,
  "withExisting": "replace",
}

Westbegroot stemfase

{
  "isActive": true,
  "voteType": "budgeting",
  "minBudget": 200000,
  "maxBudget": 300000,
  "withExisting": "error"
}

Molenwijk

{
  "isActive": true,
  "voteType": "count",
  "maxIdeas": 5,
  "minIdeas": 4,
  "withExisting": "error"
}

Zorg goed voor onze stad

{
 "isViewable": true,
  "isActive": true,
  "voteType": "count",
  "maxIdeas": 1,
  "minIdeas": 1,
  "withExisting": "replace",
  "mustConfirm": true
}

TODO
create User on vote?
confirmation
Je kun nu ook meerdere likes tegelijk opsturen. Misschien is dat niet wenselijk. Wellicht een config param?